Η ισημερία (equinox) συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο, όταν ο άξονας της γης ευθυγραμμίζεται παράλληλα και σε ορθή γωνία με τον άξονα του ηλίου.

Στη συγκεκριμένη στιγμή ο Ήλιος βρίσκεται σε ευθεία με το κατακόρυφο ισημερινό της γης, με αποτέλεσμα:H νύχτα και η ημέρα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας

Όποτε έχουμε ισημερία η παρέκκλιση του άξονα της γης είναι μηδενική προς τον ήλιο.

Η ισημερία συμβαίνει κάθε χρόνο δύο φορές. Γύρω στις 20 Μαρτίου και στις 22/23 Σεπτεμβρίου

Το όνομα ισημερία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ίσος και ημέρα. Tο διεθνές αντίστοιχο όνομα, equinox, προέρχεται από το λατινικό aequus (ίσος) και nox (νύχτα), καθώς κατά την ισημερία, η νύκτα και η ημέρα έχουν περίπου το ίδιο χρονικό μήκος.

Εαρινή Ισημερία. Άνοιξη, ημέρες & νύχτες στο βόρειο ημισφαίριο.

Άνοιξη, ημέρες & νύχτες στο βόρειο ημισφαίριο. Με την εαρινή ισημερία αρχίζει και επίσημα η άνοιξη στην Ελλάδα, την Βρετανία και γενικότερα στο βόρειο ημισφαίριο, στο οποίο ανήκει και οι δυο χώρες.

Μετά την εαρινή ισημερία η ημέρα μεγαλώνει και η νύχτα μικραίνει, ώσπου η νύχτα να φθάσει στο ναδίρ της κατά το καλοκαιρινό ηλιοστάσιο περί τις 21 Ιουνίου.

Φθινοπωρινή Ισημερία. Φθινόπωρο, ημέρες και νύχτες.

Φθινόπωρο, ημέρες και νύχτες. Με την φθινοπωρινή ισημερία αρχίζει και επίσημα το φθινόπωρο στην Ελλάδα και στη Βρετανία και γενικότερα στο βόρειο ημισφαίριο.

Μετά την φθινοπωρινή ισημερία η ημέρα μικραίνει και η νύχτα μεγαλώνει, ώσπου η νύχτα να φθάσει στο ζενίθ της κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο  περί στις 21 Δεκεμβρίου.

Ισημερίες στο βόρειο και νότιο ημισφαίριο – Πόλοι της γης.

Ισημερίες στο βόρειο και νότιο ημισφαίριο. Οι ονομασίες εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία είναι σχετικές και αφορούν στην εύκρατη ζώνη του βόρειου ημισφαιρίου. 

Στις αντίστοιχες ημερομηνίες στο νότιο ημισφαίριο υπάρχουν εποχές είναι αντίθετες, ενώ στις δύο πολικές (πόλοι της γης) και την τροπική ζώνη δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση εποχών.

  • Η εαρινή ισημερία πραγματοποιείται περίπου στις 20 Μαρτίου, όταν το κέντρο του Ηλίου είναι κατακόρυφο προς τον γήινο ισημερινό, διασχίζοντας τους ουρανούς από Νότο προς Βορρά.
  • Η φθινοπωρινή ισημερία γίνεται περίπου στις 22 Σεπτεμβρίου όταν ο Ήλιος διασχίζει από Βορρά προς Νότο.

Κατά την εαρινή ισημερία, αρχίζει μια εξάμηνη περίοδος συνεχόμενης μέρας στο Βόρειο Πόλο και, αντίστοιχα, μια εξάμηνη περίοδος συνεχόμενης νύχτας στο Νότιο Πόλο.

Νότιο Ημισφαίριο και εαρινή ισημερία| Άνοιξη και φθινόπωρο.

Αντίστροφα, στο νότιο ημισφαίριο η εαρινή ισημερία θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Μετά τις 20 Μαρτίου, η μέρα θα μεγαλώνει συνεχώς σε βάρος της νύχτας έως το θερινό ηλιοστάσιο, ενώ το αντίστροφο θα συμβαίνει στο νότιο ημισφαίριο.

Αντίθετα, στο νότιο ημισφαίριο η φθινοπωρινή ισημερία ισημερία του Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη της άνοιξης, γι’ αυτό καλείται εαρινή.

Στη συνέχεια, η ημέρα μεγαλώνει και η νύχτα μικραίνει, ώσπου η ημέρα να φθάσει στο ζενίθ της κατά το θερινό ηλιοστάσιο της 22ας Δεκεμβρίου.

September Equanox