Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα για τους επιβάτες από Ηνωμένο Βασίλειο

  1. Ποιοι θα μεταφέρονται σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας για περιορισμό 7 ημερών;

Όλοι οι επιβάτες που θα φτάνουν στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου θα μεταφέρονται σε ξενοδοχεία με τα οποία έχει συνάψει συμφωνία το κράτος για περιορισμό διάρκειας 7 ημερών.

  1. Τι ισχύει για τα άτομα κάτω των 18 ετών;

Τα πρόσωπα κάτω των 18 ετών μπορούν είτε να κάνουν τον αυτοπεριορισμό στο σπίτι τους, είτε να παραμείνουν σε περιορισμό στα ξενοδοχεία στην περίπτωση που ταξιδεύουν με τους γονείς/κηδεμόνες τους ή εάν οι συνθήκες στο σπίτι τους δεν επιτρέπουν τον περιορισμό εκεί (π.χ. διαβίωση με άτομα που εμπίπτουν στις ευάλωτες ομάδες, αν δεν υπάρχει ενήλικας να αναλάβει τη φροντίδα τους, κτλ).

  1. Μπορεί ένα άτομο εάν διαθέτει χώρο και μπορεί να απομονωθεί από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, να περιοριστεί στο σπίτι του;

Όχι. Όλα τα άτομα, πλην όσων είναι κάτω των 18 ετών, οφείλουν να παραμείνουν σε περιορισμό στα ξενοδοχεία της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία άλλη εξαίρεση πέραν των προσώπων κάτω των 18 ετών.

  1. Ποιος καλύπτει το κόστος για την εργαστηριακή εξέταση κατά την άφιξη, την 7ηημέρα, καθώς και για τη μετακίνηση από τα Αεροδρόμια Λάρνακας ή Πάφου προς το ξενοδοχείο και τη διαμονή;

Το κόστος για την εργαστηριακή εξέταση κατά την άφιξη καλύπτεται από τον ίδιο τον επιβάτη. Υπενθυμίζεται ότι σε εργαστηριακή εξέταση υποβάλλονται όλα τα άτομα από 12 ετών και πάνω.

Το κόστος για την επαναληπτική εργαστηριακή εξέταση την 7η ημέρα καλύπτεται από το Κράτος.

Επίσης, το κόστος για τη μετακίνηση από τα Αεροδρόμια Λάρνακας ή Πάφου προς το ξενοδοχείο, αλλά και για τη διαμονή των 7 ημερών, καλύπτεται επίσης από το Κράτος.

  1. Μετά την 7ηημέρα περιορισμού στο ξενοδοχείο και νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνητικό, τερματίζεται ο περιορισμός;

Όχι. Μετά τον εφταήμερο περιορισμό στο ξενοδοχείο και νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνητικό, τα άτομα μεταβαίνουν στα σπίτια τους, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό για ακόμα τρεις μέρες, μέχρι τη συμπλήρωση δηλαδή 10 ημερών από την άφιξη.

  1. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς Κύπρο από άλλη χώρα μέσω Ηνωμένου Βασιλείου υποχρεούνται να παραμείνουν σε περιορισμό σε ξενοδοχείο της Δημοκρατίας;

Όχι. Οι επιβάτες που αφικνούνται στην Κύπρο από άλλη χώρα μέσω Ηνωμένου Βασιλείου δεν υποχρεούνται να παραμείνουν σε περιορισμό σε ξενοδοχείο της Δημοκρατίας. Οφείλουν, ωστόσο, να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό για περίοδο 14 ημερών εάν ταξιδεύουν από χώρες της Κατηγορίας Γ.

  1. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης την 7ηημέρα είναι θετικό, ποια διαδικασία θα ακολουθείται;

Εάν το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης που θα διενεργείται την 7η ημέρα είναι θετικό, τότε ενεργοποιείται το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος, ενημερώνεται η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, ενημερώνεται ο Προσωπικός Ιατρός του ατόμου και ακολουθείται η διαδικασία που εφαρμόζεται για όλα τα θετικά περιστατικά.