Οι βρετανικές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι το 9% του προσωπικού τους παραμένει σε καθεστώς αναστολής, ενώ το κυβερνητικό πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης λήγει στο τέλος του μήνα.

Η εθνική στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, το 9,1% του εργατικού δυναμικού παρέμενε σε αναστολή κατά τις δύο εβδομάδες που έληξαν στις 4 Οκτωβρίου, ποσοστό που παραμένει σχεδόν αμετάβλητο σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

Από την 1η Νοεμβρίου, η ενίσχυση της κυβέρνησης προς τους εργαζομένους που βρίσκονται σε αναστολή θα ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που υποχρεώνονται να κλείσουν προσωρινά λόγω τοπικών ή εθνικών περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού.