Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάζουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως και οι Έλληνες φοιτητές, που θέλουν να σπουδάσουν στη Βρετανία από την ακαδημαϊκή χρονιά του 2021 εξαιτίας του Brexit.

Το γεγονός επιβεβαίωσε προ ημερών η βρετανική κυβέρνηση μέσω της υπουργού των Δημόσιων Πανεπιστημίων, Μισέλ Ντόνλαν.

«Σε συνέχεια της απόφασής μας να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες της ΕΕ, της Ευρωζώνης και της Ελβετίας δεν θα είναι πλέον επιλέξιμοι για την οικονομική στήριξη για την κάλυψη των διδάκτρων τους που δικαιούνται οι εγχώριοι φοιτητές για την ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινάει την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022».

Αυτή η αλλαγή θα ισχύει ακόμη για επιπλέον εκπαιδευτική χρηματοδότηση για όσους είναι ηλικίας 19+ καθώς και για χρηματοδότηση μαθητείας.

Μέχρι στιγμής πάντως η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει πώς θα κυμανθεί το ύψος των διδάκτρων, όπως δεν έχει διευκρινιστεί και η θέση των Πανεπιστημίων της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Β. Ιρλανδίας σε σχέση με το θέμα των διδάκτρων ή και δανείων.

Μέχρι σήμερα, οι φοιτητές της Ε.Ε. απολάμβαναν τα ίδια οφέλη με τους Βρετανούς συμφοιτητές τους στην πληρωμή των διδάκτρων, ενώ είχαν την ίδια πρόσβαση στα κρατικά φοιτητικά δάνεια για την αποπληρωμή του κόστους.

Το ύψος του δανείου ήταν τέτοιο ώστε αυτό να μπορεί να καλύψει ακριβώς το κόστος των διδάκτρων του συγκεκριμένου πανεπιστημίου και ανερχόταν μέχρι και 10.210 ευρώ (9.240 λίρες Αγγλίας) ετησίως.

Το κόστος για τους φοιτητές από άλλες χώρες κυμαίνεται από 11.040 ευρώ (10.000 λίρες Αγγλίας) μέχρι 41.945 ευρώ (38.000 λίρες Αγγλίας) ανάλογα με το πανεπιστήμιο και τον τίτλο σπουδών.

Από τις αλλαγές εξαιρούνται οι φοιτητές από την Ιρλανδία.
Τι πρέπει να ξέρουμε μετά το Brexit

Τι πρέπει όμως να γνωρίζουν για το Brexit οι πολίτες της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Βρετανοί στην Ελλάδα και οι επιχειρήσεις;

Έλληνες πολίτες στο Η.Β.

• Η απόκτηση καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (settled status) ή προσωρινά μονίμου διαμένοντος (pre-settledstatus) επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να συνεχίσουν να κατοικούν, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας και να δικαιούνται κοινωνική ασφάλιση

• Όλοι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη οικογενείας τους δικαιούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση για να αποκτήσουν το καθεστώς μονίμου ή προσωρινά μονίμου διαμένοντος.

• Οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι και αυτοί που αναζητούν εργασία μπορούν να παραμείνουν στο Η.Β. μετά την 31/1/2020. Δικαιούνται να κάνουν αίτηση μετά από 5 συνεχόμενα έτη διαμονής για την απόκτηση καθεστώς μονίμου διαμένοντος.

• Οι φοιτητές της ΕΕ θα συνεχίσουν να έχουν ίση μεταχείριση σε σχέση με τους Βρετανούς φοιτητές, ίδια δικαιώματα εγγραφής, καθώς επίσης θα έχουν δικαίωμα να διεκδικούν φοιτητικά δάνεια υπό τους ίδιους όρους με τους Βρετανούς φοιτητές. Οποιεσδήποτε προσαρμογές προνομίων θα αφορούν όλους τους φοιτητές.
Βρετανοί πολίτες στην Ελλάδα.

• Ο νόμος 4652/2020 ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την πρόσβαση στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τη δυνατότητα να παραμείνουν, να φοιτούν και να εργάζονται στη χώρα όπως πριν οι Βρετανοί πολίτες.

Η ενημέρωση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν εξάγουν σε χώρες εκτός ΕΕ και η εξοικείωση τους με τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών σε τρίτες χώρες αποτελούν άμεσες προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης στη μετά – Brexit εποχή, διαμηνύει το υπουργείο Εξωτερικών.

Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ΗΒ:

• Τα προϊόντα τα οποία εισάγονταν ελεύθερα μετά το Brexit υπάγονται στη διαδικασία του τελωνείου

• Οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να απαιτούν εγγυήσεις για δυνητικές ή υφιστάμενες τελωνειακές οφειλές. Θα εφαρμόζονται δασμοί, χωρίς προτιμήσεις, για εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης ενδέχεται να ισχύουν απαγορεύσεις ή περιορισμοί για ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο και να απαιτούνται άδειες εισαγωγής ή εξαγωγής.

• Οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαλλάσσονται από ΦΠΑ Θα αλλάξουν οι κανόνες για την δήλωση και καταβολή του ΦΠΑ. Για τη διακίνηση εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτείται διασάφηση εξαγωγής. Αναφορικά με τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και διακινούνται προς το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να χρειάζονται ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD)

• Εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην υποβολή δεδομένων για ασφάλεια και προστασία για εισερχόμενα στην Ε.Ε. εμπορεύματα (Συνοπτική διασάφηση εισόδου-ENS). Για τα εισερχόμενα σε λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου εμπορεύματα προκειμένου να μην καθυστερούν φορτία, ίσως χρειάζεται ειδική εκ των προτέρων γνωστοποίηση του φορτίου από τις αρχές του Η.Β.