Τετάρτη 17 Μαΐου στις 20:00 – Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ, ο Πρόεδρος Θάνος Τζήμερος, ο Αντιπρόεδρος Φαήλος Κρανιδιώτης, o Βασίλης Τσιάρτας και οι υποψήφιοι βουλευτές “Δημιουργοί” σας προσκαλούν στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση της Αθήνας!


Τετάρτη 17 Μαΐου στις 20:00
Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων
Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, 11854 Αθήνα

www.serafio.gr

Η κρίση της χώρας είναι πρωτίστως ηθική. Ζούμε, εδώ και δεκαετίες, σε ένα σύστημα αντεστραμμένων αξιών, στο οποίο όλα τα μεγέθη σταθμίζονται με βάση το πολιτικό κόστος και η εφαρμογή αλλά και η ψήφιση των νόμων εξαρτώνται από το κομματικό συμφέρον.

Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα, ξανά χώρα παραγωγής: αγαθών, ιδεών, τεχνολογίας και πολιτισμού.

Ζητάμε να μας δώσετε τη θεσμική δυνατότητα να βάλουμε τα θεμέλια της νέας Ελλάδας, αυτής που θα απελευθερώσει τη δημιουργικότητα του Έλληνα από την ασφυκτική επιτήρηση του κρατισμού, θα του προσφέρει ένα περιβάλλον ευνομίας, ευταξίας, αξιοκρατίας και σταθερότητας και θα του επιτρέψει να προκόψει στη χώρα του. Μας ενδιαφέρουν όχι οι επόμενες εκλογές, αλλά οι επόμενες γενιές. Γι΄ αυτές αγωνιζόμαστε, γι’ αυτές ζητάμε την ψήφο σας.
Η προεκλογική εκδήλωση φιλοξενείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, ένα σύγχρονο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίαç. Υπηρεσίεç αθλητισμού, δράσειç πολιτισμού και ανοιχτά εργαστήρια, πρωτοβουλίεç τεχνολογικήç και κοινωνικήç καινοτομίαç, στεγάζονται και φιλοξενούνται σε ένα σύγχρονο συγκρότημα, με μια κοινή επιδίωξη: να προσφέρουν νέεç δυνατότητεç, εκπαίδευση αλλά και ψυχαγωγία και να βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών τηç πρωτεύουσαç. Το έργο του Σεραφείου υλοποιήθηκε από το Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματοç Αττικήç 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση τηç Ελλάδαç και τηç Ευρωπαϊκήç Ένωσηç (για έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).