ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή για προσωπική προσευχή –

Κυριακή 12.15 – 13.30

Δευτέρα 17.30 -19.00

Τετάρτη 17.30 -19.00

Παρασκευή 17.30-19.00

ANNOUNCEMENT

The Church will be open for private prayer:Sunday 12.15-13.30Monday 17.30-19.00Wednesday 17.30-19.00Friday 17.30- 19.00Υγειονομικές οδηγίες θα είναι στην ιστοσελίδα της εκκλησίας