Σεβαστοί φίλοι,


Προς το παρόν, επιτρέπονται ακόμη συγκεντρώσεις 50 ατόμων σε χώρους λατρείας. Ο κανόνας των 6 από 2 νοικοκυριά δεν ισχύει για αυτές τις εκδηλώσεις.


Ακολουθεί η φόρμα κράτησης για τις λειτουργία της 20ής Σεπτεμβρίου 2020. Oι μάσκες είναι υποχρεωτικές από το νόμο για τη διάρκεια. Ενημερώστε μας εάν υπάρχει κάποιος που να μην είναι στη λίστα email μας ή αλλιώς δεν είναι άνετος με το σύστημα.


Μετατρέπουμε σε ανεπαφικές πληρωμές για δωρεές και εισφορές, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας εναντίον του Covid. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε ήδη το σύστημα, αλλά η συνεργασία σας θα εκτιμηθεί.

Θα μπορείτε να κάνετε τέτοιες συνεισφορές κατά την άφιξή σας. Δεν κυκλοφορούμε πλέον δίσκο δωρεάς κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας.


Είμαστε διαθέσιμοι στο τηλέφωνο, ως εξής:
Minas Moschos 07887758052
Chris Lebessis 07931895864
The Very Rev Archimandrite Mark Mitchell 07776355492
https://form.jotform.com/202094026753350