Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΥΤΟΥ


Κι εγώ σας λέω πως η χώρα μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κακέπτυπο ”σοβιετίας” όπου όποιος προσπαθήσει να αναλάβει ρίσκο χρησιμοποιώντας κεφάλαιο για να δημιουργήσει κέρδη-πλούτο ή να αναπτύξει το εργασιακό του ταλέντο βάσει της αξίας και των προσόντων του , θα βρεθεί άμεσα σε καθεστώς πλήρους αφαίμαξης μέχρι θανάτου από το αόρατο χέρι του τέρατος ”κράτους πατερούλη” το οποίο χρειάζεται καθημερινά όλους τους διαθέσιμους πόρους για τη συντήρηση της πολιτικής πελατείας κάθε απόχρωσης και του δημόσιου στρατού κατοχής.
Η μόνη διέξοδος επιβίωσης που έχει απομείνει είναι η φοροαποφυγή , η οποία έχει βαπτιστεί φοροδιαφυγή και διώκεται ως ιδιαιτέρως ειδεχθές έγκλημα. (Αυτό ειδικά δεν ακούγεται από κανέναν αλλά είναι η αλήθεια.)


Και πάνω που προσπαθούμε να βρούμε έστω ένα δειλό βηματισμό αποτίναξης του κρατικού ζυγού αφαίμαξης έρχονται και μας κουνάνε το δάχτυλο για επιπλέον μοίρασμα σε ότι έχει απομείνει. Ποιοί; Οι οικονομικά αναλφάβητοι μάγοι που δε γνωρίζουν καν τη διαφορά μερίσματος από τα εταιρικά κέρδη , το πότε γίνονται οι δηλώσεις ,τη διαφορά επιτοκίου με το spread κ.α. Μας μιλούν για δίκαιη φορολόγηση χωρίς να μας λένε πως θα παραχθεί πλούτος για να τον μοιράσουν.


Ε λοιπόν πάρτε μια πρώτη λίστα με τη πρώτη εκατοντάδα φόρων που υπάρχουν στη χώρα και απομυζούν τα πάντα.Από αύριο δε, σε καθημερινή βάση θα ανεβάζω και από μία λίστα πιο εξειδικευμένη με αναλυτικά τα ποσοστά όλων αυτών των σοσιαληστρικών φόρων.
Ιδού η απόδειξη! Ιδού η λίστα με τους φόρους.


Άμεσοι φόροι
Η λίστα με τους άμεσους φόρους χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:
επί του εισοδήματος
επί του κεφαλαίου
επί της ακίνητης περιουσίας
Oι φόροι επί του εισοδήματος
1) Φόρος στο εισόδημα Φυσικών Προσώπων
2) Φόρος στο εισόδημα Φυσικών Προσώπων – προκαταβολή
3) Φόρος στο εισόδημα από μισθούς – παρακράτηση
4) Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις – παρακράτηση
5) Φόρος στο εισόδημα Φυσικών Προσώπων (πλην μισθών και συντάξεων) – παρακράτηση
6) Ειδική εισφορά αλληλεγγύης*
7) Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών
εταιρειών
😎 Λοιποί φόροι στο εισόδημα Φυσικών Προσώπων
9) Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα
δικαιώματα
10) Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους
11) Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ.
12) Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος
στο εξωτερικό
13) Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
14) Φόρος στο εισόδημα Νομικών Προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα
15) Φόρος στο εισόδημα Νομικών Προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα –προκαταβολή
16) Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών
οντοτήτων
17) Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών
οντοτήτων – προκαταβολή
18) Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών
19) Εφάπαξ φόροι εισοδήματος Νομικών Προσώπων
20) Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών
21) Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα – προκαταβολή
22) Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
23) Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών
στοιχείων
24) Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών
Οι φόροι επί του κεφαλαίου είναι οι εξής:
25) Φόροι και τέλη κληρονομιών
26) Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών
Αναφορικά με τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας, αυτοί είναι οι παρακάτω:
27) Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ)
28) Ενιαίο τέλος ακινήτων
29) Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων
30) Επιφανειών
31) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
32) Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών
33) Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων
34) Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία
Οι έμμεσοι φόροι
Οι έμμεσοι φόροι κατηγοριοποιούνται ως εξής: ΦΠΑ, δασμοί και ειδικοί φόροι κατανάλωσης.
Όσον αφορά τον ΦΠΑ υπάρχουν οι εξής:
35) Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ
36) Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία
Οι δασμοί είναι οι παρακάτω:
37) Δασμοί κοινού δασμολογίου
38) Δασμοί anti-dumping και αντισταθμιστικοί δασμοί
Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης:
39) ΕΦΚ υγραερίων
40) ΕΦΚ βενζινών
41) ΕΦΚ diesel κίνησης
42) ΕΦΚ diesel θέρμανσης
43) ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια
44) ΕΦΚ στο φυσικό αέριο
45) ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων
46) ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού
47) ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων
48) ΕΦΚ στη μπύρα
49) Φόρος κατανάλωσης στον καφέ
50) Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο
51) Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία
52) Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων
Οι άλλοι φόροι
Στη μεγάλη λίστα των φόρων προστίθενται και οι εξής:
53) Φόρος στα κρατικά λαχεία
54) Φόρος στα μικτά κέρδη των καζίνο
55) Φόρος στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων
56) Φόρος στα εισιτήρια των καζίνο
57) Φόρος ασφαλίστρων
58) Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση
59) Φόρος στη Διαμονή
60) Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων
61) Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών
62) Ειδικοί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων
63) Τέλος επιτηδεύματος
64) Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.
65) Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
66) Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών
67) Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
68) Φόρος πλοίων
69) Φόρος επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια
70) Λοιπoί φόροι επί της παραγωγής
71) Λοιποί ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες
72) Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών
συναλλαγών
Επιπρόσθετα, υπάρχουν και τα τέλη στις μεταφορές που είναι τα παρακάτω:
73) Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων
74) Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια
75) Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων
76) Τέλη Eurocontrol
77) Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα
78) Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα
79) Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων
80) Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων
81) Τέλη κυκλοφορίας
82) Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα
Στο επίπεδο της ρύπανσης:
83) Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας
Τα άλλα τέλη είναι τα εξής:
84) Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
85) Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
86) Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση
87) Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα
88) Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις
89) Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου
90) Λοιπά τέλη χαρτοσήμου
91) Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο
92) Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές
93) Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες
94) Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
95) Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
96) Τέλος επιτηδεύματος
97) Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων
98) Παρακράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ.
99) Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων
100) Προξενικά ναυτιλιακά τέλη
101) Τέλη χρήσης αερολιμένων
102) Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα
Οι κοινωνικές εισφορές:
103) Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο
104) Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο
Όπου βλέπετε λοιποί φόροι και τέλη κρύβονται ολόκληρες ομάδες φόρων όπως π.χ. στα δάνεια και λοιπές συμβάσεις, τέλη ΓΕΜΗ κ.α.
Μιλάμε για πανδαισία φορολογίας σε ότι κινείται ή πετά ή έστω και σε υποψία κίνησης ή πετάγματος.
Μόνο ντροπή και περίσκεψη…