🇬🇷 𝕆𝕀 𝕂𝔸𝕄Π𝕐Λ𝔼Σ 𝕋𝕆𝕐 Π𝔸ℙΘ𝔼ℕΩℕ𝔸
🔵 Στο σχέδιο του Παρθενώνα δεν υπάρχει καμία ευθεία γραμμή, αλλά απαλές καμπύλες. Ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης κατασκεύασαν το ναό με ασύλληπτες λεπτομέρειες.
Στην ανθρωποκεντρική αρχιτεκτονική κατασκευή του Παρθενώνα δεν υπάρχει καμία ευθεία! Αντιθέτως, υπάρχουν ανεπαίσθητες καμπύλες και μάλιστα αδιόρατες, πού δίνουν όμως την εντύπωση ότι ο στυλοβάτης π.χ. είναι ευθύς και εντελώς επίπεδος. Ανάλογη είναι και η καμπύλη των επιστυλίων.

🔵 Αυτό έγινε γιατί ο Ικτίνος προνόησε και έλαβε υπόψιν του την φυσική ατέλεια του ανθρώπινου οφθαλμού. Έτσι δημιούργησε την οφθαλμαπάτη στον θεατή που κοιτάζει υπό ορισμένη γωνία τον Παρθενώνα, ότι ο ναός ανυψώνεται στον αέρα. Οι κίονες, ως γνωστόν, υφίστανται μία εξόγκωση (η οποία καλείται «ένταση») στο μέσον περίπου του ύψους του κίονα. Εκείνο, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι πως οι άξονες των κιόνων, όπως και το επιστύλιο με το διάζωμα, έχουν μια ανεπαίσθητη κλίση προς τα μέσα, που κυμαίνεται από 0,9 έως 8,6 εκατοστά.
🔵 Αυτή η κλίση σημαίνει πως αν προεκτείνουμε νοερά τους άξονες προς τα πάνω, θα ενωθούν σε κάποιο ύψος σχηματίζοντας μια νοερή πυραμίδα. Το σημείο πάνω από την κρηπίδα, στο οποίο ενώνονται οι νοερές πλευρικές επεκτάσεις των κιονοστοιχιών του Παρθενώνα, είναι περίπου 1.852 μέτρα.* Αυτό, μετρούμενο, βρέθηκε ότι δημιουργεί έναν όγκο, που είναι περίπου ο μισός της Μεγάλης Πυραμίδας του Χέοπα στην Γκίζα της Αιγύπτου.
🔵 Το οπτικό αποτέλεσμα είναι εκτός από αρμονικό πολλές φορές και απροσδόκητο, μιας και ο Παρθενώνας καταφέρνει να δείχνει εντυπωσιακά μεγαλύτερος από το πραγματικό του μέγεθος, χωρίς όμως να βαραίνει το χώρο.

  • 🔵1852 μέτρα είναι και το μήκος του Ναυτικού μιλίου!
    Το ναυτικό μίλι είναι μονάδα μέτρησης της απόστασης σε αέρα, ξηρά και θάλασσα, με χρήση όμως, πρωτίστως στη ναυσιπλοΐα, και για τον ορισμό των χωρικών υδάτων. Ιστορικά, ορίζεται ως ένα λεπτό του γεωγραφικού πλάτους κατά μήκος κάθε γραμμής του γεωγραφικού μήκους.
    _ Το ναυτικό μίλι (nautical mile) είναι ίσο με την απόσταση του 1/60 της μοίρας δηλαδή ίσο με το ανάπτυγμα 1΄ της γεωγραφικής μοίρας, (υπολογιζόμενο στο γεωγραφικό πλάτος των 45 μοιρών). Αυτό στη πράξη ισούται με 1852 μέτρα ή 6.076 πόδες – όπως ορίστηκε διεθνώς το 1954.
    🇬🇧 𝕋𝕙𝕖 𝕔𝕦𝕣𝕧𝕖𝕤 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 ℙ𝕒𝕣𝕥𝕙𝕖𝕟𝕠𝕟: 𝕀𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕖𝕤𝕚𝕘𝕟 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 ℙ𝕒𝕣𝕥𝕙𝕖𝕟𝕠𝕟 𝕥𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕒𝕣𝕖 𝕟𝕠 𝕤𝕥𝕣𝕒𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕝𝕚𝕟𝕖𝕤, 𝕓𝕦𝕥 𝕘𝕖𝕟𝕥𝕝𝕖 𝕔𝕦𝕣𝕧𝕖𝕤

🔴 Iktinos and Kallikratis built the temple with amazing detail. In the architectural design of the Parthenon, there is no straight line. On the contrary, there are imperceptible and even invisible curves that give the impression that, for example, the column is straight and completely flat.
🔴 This was done because Iktinos anticipated and took into account the natural imperfection of the human eye. Thus, for the viewer looking at the Parthenon from a certain angle, he created the illusion that the temple was rising into the air. It is known that the columns have a bulge about halfway up. It is less well known that the axes of the columns, as well as the entablature with the cornice, have a slight inward slope, ranging from 0.9 to 8.6 cm.
🔴 This inclination means that when we mentally extend the axes upwards, they meet at a certain height and form a mental pyramid. The point above the platform where the mental lateral extensions of the Parthenon colonnades meet is about 1,852 meters. This, measured, was found to create a volume that is about half of the Great Pyramid of Cheops in Giza, Egypt.
🔴 The visual effect is often harmonious and unexpected, as the Parthenon manages to appear dramatically larger than its actual size.