Γενικά

Αν είστε πολίτης ΕΕ, ΕΟΧ ή Ελβετίας, εσείς και η οικογένειά σας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο πλαίσιο του Προγράμματος εγκατάστασης ΕΕ, ώστε να συνεχίσετε να διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 30 Ιουνίου 2021. Αν η αίτησή σας είναι επιτυχής, θα αποκτήσετε είτε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) είτε καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status).

Στον ΕΟΧ περιλαμβάνονται οι χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία.

Ενδέχεται να μπορείτε να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς αίτηση – αν, για παράδειγμα, είστε Ιρλανδός πολίτης ή αν έχετε άδεια παραμονής αορίστου χρόνου.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις μέσω email σχετικά με το πρόγραμμα.

Πότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση

Το Πρόγραμμα εγκατάστασης πολιτών ΕΕ είναι ανοιχτό. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση τώρα αν πληροίτε τα κριτήρια.

H προθεσμία για την υποβολή της αίτησης λήγει την 30η Ιουνίου 2021.

Το ποιο καθεστώς θα αποκτήσετε μπορεί να εξαρτηθεί από το πότε θα υποβάλετε την αίτηση.

Εάν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία

Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να ζούσατε στο ΗΒ πριν την αποχώρηση του από την ΕΕ. Η ημερομηνία υποβολής αίτησης σε αυτήν την περίπτωση θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Χρεώσεις

Η υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Αν έχετε καταβάλει κάποιο ποσό κατά την αίτηση στο Πρόγραμμα εγκατάστασης, θα σας επιστραφεί.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση

Με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλετε αίτηση:

Στον ΕΟΧ περιλαμβάνονται οι χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποβάλετε αίτηση, ακόμα και αν:

Ποιος άλλος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Ενδέχεται να έχετε δικαίωμα υποβολής αίτησης αν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, αλλά:

 • κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ήταν πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας και διέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο (αλλά έχετε χωρίσει ή το άτομο αυτό έχει αποβιώσει)
 • Εάν είστε μέλος της οικογένειας ενός Βρετανού πολίτη και διαμένατε μαζί του/της εκτός του ΗΒ, σε μία χώρα του ΕΟΧ.
 • Εάν είστε μέλος της οικογένειας ενός Βρετανού πολίτη ο οποίος ή η οποία έχει επίσης ιθαγένεια ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετική ιθαγένεια και ζούσε στο ΗΒ ως πολίτης ΕΕ/ΕΟΧ ή ως Ελβετός πολίτης πριν την απόκτηση της Βρετανικής ιθαγένειας.
 • είστε ο βασικός φροντιστής ενός Βρετανού πολίτη ή ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας
 • είστε τέκνο ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που ζούσε και εργαζόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή είστε ο βασικός φροντιστής του εν λόγω τέκνου

Διαβάστε κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς θα υποβάλετε αίτηση αν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας.

Ποιος δεν χρειάζεται να υποβάλει αίτηση

Δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση αν έχετε:

Αν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας και μετακομίσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ένταξή του στην ΕΕ

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση μόνο αν δεν έχετε άδεια παραμονής αορίστου χρόνου.

Αν έχετε άδεια παραμονής αορίστου χρόνου, θα έχετε σφραγίδα στο διαβατήριό σας ή επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών που θα το επισημαίνει αυτό.

Αν εργάζεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δεν διαμένετε σε αυτό («μεθοριακός εργαζόμενος»)

Δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για το Πρόγραμμα εγκατάστασης πολιτών ΕΕ αν είστε «μεθοριακός εργαζόμενος».

Διαβάστε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τους μεθοριακούς εργαζόμενους για να μάθετε:

 • αν είστε μεθοριακός εργαζόμενος
 • ποια θα είναι τα δικαιώματά σας
 • τι πρέπει να κάνουν τα μέλη της οικογενείας σας για να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αν εξαιρείστε του ελέγχου μεταναστών

Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Πρόγραμμα εγκατάστασης πολιτών ΕΕ. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα για να συνεχίσετε να διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο αν εξαιρείστε του ελέγχου μεταναστών.

Θα έχετε ενημερωθεί αν εξαιρείστε από τον έλεγχο μεταναστών, επειδή, για παράδειγμα, είστε:

 • ξένος διπλωμάτης διορισμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • μέλος του ΝΑΤΟ

Αν πάψετε να εξαιρείστε, επειδή, για παράδειγμα, αλλάξατε θέση εργασίας, θα πρέπει συνήθως να υποβάλετε αίτηση στο πρόγραμμα εντός 90 ημερών. Θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και μετά την προθεσμία στις 30 Ιουνίου 2021, εφόσον διαμένατε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τι καθεστώς θα αποκτήσετε

Τα δικαιώματα και το καθεστώς των πολιτών της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνουν ως έχουν έως τις 30 Ιουνίου 2021, αν το Ηνωμένο Βασίλειο εξέλθει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Στον ΕΟΧ περιλαμβάνονται οι χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία.

Αν η αίτησή σας στο Πρόγραμμα εγκατάστασης ΕΕ γίνει δεκτή, θα μπορείτε να συνεχίσετε να διαμένετε και να εργάζεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 30 Ιουνίου 2021.

Θα αποκτήσετε ένα από τα δύο:

 • καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status)
 • καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status)

Δεν θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το καθεστώς για το οποίο υποβάλλετε αίτηση. Το καθεστώς που θα αποκτήσετε εξαρτάται από το χρονικό διάστημα για το οποίο διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο τη στιγμή της αίτησής σας. Τα δικαιώματά σας θα είναι διαφορετικά ανάλογα με το καθεστώς το οποίο θα αποκτήσετε.

Καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status)

Συνήθως θα αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου, εφόσον:

 • Η διαμονή σας στο ΗΒ είχε αρχίσει πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (ή πριν την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία).
 • Διαμένετε στο ΗΒ επί 5 συνεχή έτη (η λεγόμενη περίοδος «αδιάλειπτης διαμονής»).

Αδιάλειπτη διαμονή πέντε ετών σημαίνει ότι για 5 συνεχή έτη διαμένατε στο ΗΒ, στους Νήσους της Μάγχης ή στη Νήσο του Μαν για τουλάχιστον 6 μήνες ανά περίοδο 12 μηνών.

Οι εξαιρέσεις είναι οι εξής:

 • μία περίοδος έως και 12 μηνών για σημαντική αιτία (για παράδειγμα, γέννηση τέκνου, σοβαρή ασθένεια, σπουδές, επαγγελματική κατάρτιση ή εργασία στο εξωτερικό)
 • υποχρεωτική στρατιωτική θητεία οποιασδήποτε διάρκειας
 • χρόνος τον οποίο περάσατε στο εξωτερικό υπηρετώντας το Στέμμα ή ως μέλος της οικογένειας ενός ατόμου που υπηρετούσε το Στέμμα
 • χρόνος που περάσατε στο εξωτερικό υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις ή ως μέλος της οικογένειας ενός ατόμου που υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις

Αν σας δοθεί καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status), μπορείτε να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε. Θα μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για αγγλική υπηκοότητα σε περίπτωση που πληροίτε τα κριτήρια επιλογής.

Καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status)

Εάν δεν έχετε συμπληρώσει 5 έτη αδιάλειπτης διαμονής κατά την ημερομηνία που υποβάλετε την αίτηση, στις περισσότερες περιπτώσεις θα αποκτήσετε το καθεστώς προεγκατάστασης. Η διαμονή σας στο ΗΒ θα πρέπει να είχε αρχίσει πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (ή πριν την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία).

Μόλις συμπληρώσετε 5 έτη αδιάλειπτης διαμονής, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να το αλλάξετε σε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου.

Αν πρόκειται να συμπληρώσετε τα 5 έτη συνεχούς διαμονής πριν τις 30 Δεκεμβρίου 2020, μπορείτε να επιλέξετε να καθυστερήσετε την υποβολή της αίτησής σας έως τη συμπλήρωση της πενταετούς διαμονής. Αυτό σημαίνει ότι, αν η αίτησή σας είναι επιτυχής, θα αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) χωρίς να χρειαστεί να υποβάλετε πρώτα αίτηση για καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status).

Μπορείτε να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για άλλα 5 έτη από την ημερομηνία που αποκτήσατε το καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status).

Τα δικαιώματά σας, αν αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) ή καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status)

Θα μπορείτε:

 • να εργάζεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • να χρησιμοποιείτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS)
 • να εγγραφείτε στο εκπαιδευτικό σύστημα ή να συνεχίσετε τις σπουδές σας
 • να αποκτήσετε πρόσβαση σε κρατικούς πόρους, όπως επιδόματα και συντάξεις, αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο
 • να ταξιδεύετε από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Εάν θέλετε να μείνετε για ένα χρονικό διάστημα εκτός του ΗΒ

Εάν έχετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου μπορείτε να μείνετε για 5 συνεχή έτη εκτός του ΗΒ χωρίς να χάσετε το καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου.

Αν έχετε ιθαγένεια Ελβετίας, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε να μείνετε για 4 συνεχή έτη εκτός του ΗΒ χωρίς να χάσετε το καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου.

Αν έχετε καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status), θα μπορείτε να περάσετε έως και 2 συναπτά έτη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς να χάσετε το καθεστώς σας. Θα πρέπει να διατηρήσετε τη συνεχή διαμονή σας αν θέλετε να αποκτήσετε δικαίωμα για καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status).

Αν αποκτήσετε παιδιά μετά την υποβολή της αίτησης

Αν αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status), τα παιδιά σας που θα γεννηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εσείς διαμένετε εδώ, θα λάβουν αυτομάτως βρετανική υπηκοότητα.

Αν αποκτήσετε καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status), τα παιδιά σας που θα γεννηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πληρούν αυτομάτως τις προϋποθέσεις για καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status). Θα είναι Βρετανοί πολίτες μόνο αν έχουν το δικαίωμα αυτό λόγω του άλλου τους γονέα.

Εάν θέλετε να φέρετε τα μέλη της οικογένειάς σας στο ΗΒ

Τα στενά μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να έρθουν για να διαμείνουν μαζί σας στο ΗΒ πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (ή, αν έχετε Ελβετική ιθαγένεια, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025). Όταν εισέλθουν στο ΗΒ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Εγκατάστασης Πολιτών ΕΕ.

Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, μπορεί ακόμη να έχετε δικαίωμα να φέρετε τα μέλη της οικογένειάς σας. Θα εξαρτηθεί από ποια χώρα είστε, πότε άρχισε η σχέση σας με το μέλος της οικογένειας και από το εάν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Εάν δεν μπορείτε να φέρετε τα μέλη της οικογένειάς σας στα πλαίσια του Προγράμματος Εγκατάστασης Πολιτών ΕΕ, ενδεχομένως να γίνεται με διαφορετικό τρόπο, για παράδειγμα, με οικογενειακή βίζα.

Εάν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ με συμφωνία

Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν είστε πολίτης ΕΕ, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ή Νορβηγίας, θα μπορείτε να φέρετε τους στενούς συγγενείς σας στο ΗΒ, εφόσον ισχύουν και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η σχέση συγγένειας άρχισε πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020
 • Η σχέση συγγένειας συνεχίζει να υφίσταται κατά την χρονική στιγμή που υποβάλουν την αίτηση τους για να διαμείνουν μαζί σας

Εάν έχετε Ελβετική ιθαγένεια, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα μπορείτε να φέρετε τους στενούς συγγενείς σας στο ΗΒ, εφόσον ισχύουν και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η σχέση συγγένειας άρχισε πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2025
 • Η σχέση συγγένειας συνεχίζει να υφίσταται κατά την χρονική στιγμή που υποβάλουν την αίτηση τους για να διαμείνουν μαζί σας

Εάν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία

Εάν είστε πολίτης ΕΕ, η προθεσμία για να φέρετε τους στενούς συγγενείς σας στο ΗΒ λήγει την 29η Μαρτίου 2022. Θα έχετε το δικαίωμα να τους φέρετε εδώ μόνο εφόσον:

 • Η σχέση συγγένειας άρχισε πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020
 • Η σχέση συγγένειας συνεχίζει να υφίσταται κατά την χρονική στιγμή που υποβάλουν την αίτηση τους για να διαμείνουν μαζί σας

Εάν είστε πολίτης Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας ή Ελβετίας, μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, θα έχετε δικαίωμα να φέρετε τους στενούς συγγενείς σας, εφόσον ισχύουν και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η σχέση συγγένειας άρχισε πριν την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ
 • Η σχέση συγγένειας συνεχίζει να υφίσταται κατά την χρονική στιγμή που υποβάλουν την αίτηση τους για να διαμείνουν μαζί σας

Τι χρειάζεστε για την υποβολή αίτησης

Για την υποβολή της αίτησής σας, χρειάζεστε αποδεικτικά στοιχεία για τα εξής:

 • την ταυτότητά σας
 • την διαμονή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός και αν διαθέτετε έγκυρο τίτλο μόνιμης διαμονής ή έγκυρη άδεια παραμονής ή εισόδου αορίστου χρόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Απόδειξη ταυτότητας

Πρέπει να έχετε ισχύον διαβατήριο ή εθνικό δελτίο ταυτότητας. Πρέπει επίσης να καταθέσετε ηλεκτρονικά μια ψηφιακή φωτογραφία του προσώπου σας.

Αν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:

Αν δεν έχετε τίποτα από τα παραπάνω, ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα στοιχεία. Αν δεν έχετε κάποιο έγγραφο ταυτότητας Επικοινωνήστε με το Κέντρο Επίλυσης Θεμάτων Εγκατάστασης ΕΕ (EU Settlement Resolution Centre)

Όταν υποβάλετε την αίτηση, μπορείτε:

 • Είτε να σαρώσετε το έγγραφό σας και να αναρτήσετε την φωτογραφία σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για Android «EU Exit: ID Document Check»
 • Είτε να στείλετε το έγγραφό σας ταχυδρομικώς και να αναρτήσετε την φωτογραφία χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (μπορείτε να τραβήξετε εσείς την φωτογραφία)

Σάρωση εγγράφου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για Android «EU Exit: ID Document Check» για να σαρώσετε το έγγραφό σας μόνο αν διαθέτετε ένα από τα ακόλουθα:

 • Έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο εθνικής ταυτότητας που εκδόθηκε από χώρα ΕΕ/ΕΟΧ ή την Ελβετία, εφόσον αυτό είναι βιομετρικό
 • Βιομετρική κάρτα διαμονής που εκδόθηκε από το ΗΒ

Σε άλλη περίπτωση, πρέπει να στείλετε τα έγγραφά σας ταχυδρομικώς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Android κινητό κάποιου άλλου για να αποδείξετε την ταυτότητά σας. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε έναν από τους φορείς που μπορούν να σαρώσουν το έγγραφό σας για εσάς. Πρέπει να κλείσετε ραντεβού και ενδεχομένως να χρειαστεί να πληρώσετε.

Η εφαρμογή «ID Document Check» θα είναι διαθέσιμη για iPhone ως το τέλος του 2019.

Ταχυδρομική αποστολή εγγράφου

Πρέπει να στείλετε το έγγραφό σας ταχυδρομικώς, αν έχετε:

 • Διαβατήριο χώρας εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
 • Βιομετρική άδεια διαμονής
 • Μη-βιομετρικό δελτίο ταυτότητας

Αν έχετε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτότητας, μπορείτε να το στείλετε ταχυδρομικώς σε περίπτωση που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή «ID Document Check». Θα λάβετε το έγγραφό σας πίσω αμέσως μόλις σαρωθεί. Μπορεί και πριν λάβετε την απόφαση για την αίτησή σας.

Αποδεικτικό συνεχούς διαμονής

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status), θα πρέπει συνήθως να έχετε ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Νήσους της Μάγχης ή στη Νήσο του Μαν για τουλάχιστον 6 μήνες σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών επί 5 συναπτά έτη. Θα πρέπει να καταθέσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για το παραπάνω κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Αν δεν έχετε ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο για 5 συναπτά έτη, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status).

Μπορείτε να παράσχετε τον αριθμό Εθνικής Ασφάλισής σας για γίνει ένας αυτόματος έλεγχος διαμονής με βάση φορολογικά στοιχεία και ορισμένα αρχεία επιδομάτων.

Αν αυτός ο έλεγχος είναι επιτυχής, δεν θα χρειαστεί να προσκομίσετε άλλο έγγραφο ως αποδεικτικό της διαμονής σας. Θα χρειαστεί να προσκομίσετε έγγραφα μόνε εάν διαμένετε εδώ για 5 συνεχή έτη αλλά δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν.

Το Home Office θα σας ενημερώσει αμέσως αφού υποβάλετε την αίτηση αν χρειάζεται να προσκομίσετε άλλα έγγραφα. Θα πρέπει να υποβάλετε φωτογραφίες ή αρχεία σάρωσης των εγγράφων σας μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης, αντί να τα στείλετε ταχυδρομικώς.

Διαβάστε τι έγγραφα μπορείτε να προσκομίσετε στο Υπουργείο Εσωτερικών, αν σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία.

Αν υπάρχουν εις βάρος σας ποινικές καταδίκες

Αν είστε 18 ετών και άνω, το Υπουργείο Εσωτερικών θα ελέγξει εάν έχετε διαπράξει σοβαρά ή κατ’ επανάληψη εγκλήματα και εάν αποτελείτε απειλή για την ασφάλεια.

Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε οποιεσδήποτε καταδικαστικές αποφάσεις που ενδεχομένως εμφανίζονται στο ποινικό σας μητρώο στο ΗΒ ή στο εξωτερικό.

Δεν χρειάζεται να δηλώσετε οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

 • Καταδικαστικές αποφάσεις που δεν χρειάζεται να δηλωθούν (καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν διαγραφεί από το ποινικό μητρώο – spent convictions)
 • Επιπλήξεις (cautions)
 • Άλλες μορφές επιβολής του νόμου, π.χ. πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Τα στοιχεία σας θα διασταυρωθούν επίσης με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων ποινικών αδικημάτων του ΗΒ.

Αν έχετε καταδικαστεί για ένα έλασσον αδίκημα, θα εξακολουθείτε να έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) ή καθεστώς προεγκατάστασης(pre-settled status).

Ενδέχεται να μπορείτε να αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) ή καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) ακόμα και αν υπάρχουν εις βάρος σας άλλες καταδίκες. Αυτό θα κρίνεται κατά περίπτωση.

Αν έχετε εκτίσει ποινή φυλάκισης, θα πρέπει συνήθως να έχετε 5 έτη συνεχούς διαμονής από την ημέρα που ολοκληρώσατε την ποινή σας, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο να σας χορηγηθεί καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status).

Αν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας

Συνήθως θα χρειαστεί να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης σας με το μέλος της οικογένειάς σας που είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας.

Στον ΕΟΧ περιλαμβάνονται οι χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία.

Υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα εγκατάστασης πολιτών ΕΕ

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό – μπορείτε να υποβάλετε αίτηση τώρα αν πληροίτε τις προϋποθέσεις.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να υποβάλετε αίτηση αργότερα, ανάλογα με τις περιστάσεις σας.

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι στις 30 Ιουνίου 2021 ή, στην περίπτωση που το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή, όπως φορητό υπολογιστή ή μια συσκευή Android ή iPhone.

Δείτε τι χρειάζεστε πριν κάνετε την αίτηση

Έναρξη

Το Home Office θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που προσκομίζετε για να αποφασίσει αν θα δεχτεί την αίτησή σας. Μάθετε πως το Home Office θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συνεχίστε την αίτησή σας

Αν έχετε ήδη αρχίσει την διαδικασία της αίτησης, μπορείτε να συνεχίσετε την αίτησή σας.

Ποιοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διαδικτυακή υπηρεσία για να υποβάλετε αίτηση στο πρόγραμμα, εάν δεν είστε πολίτης ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετός πολίτης και υποβάλετε αίτηση ως:

 • Μέλος οικογένειας Βρετανού πολίτη με τον/την οποίο/α διαμένατε στην Ελβετία ή σε μία χώρα ΕΕ/ΕΟΧ εκτός του ΗΒ
 • Μέλος οικογένειας Βρετανού πολίτη ο/η οποίος/α έχει επίσης ιθαγένεια ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετική ιθαγένεια και διέμενε στο ΗΒ ως πολίτης ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετός πολίτης πριν την απόκτηση της Βρετανικής υπηκοότητας
 • Βασικός φροντιστής ενός Βρετανού πολίτη ή πολίτη ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετού πολίτη
 • Τεκνο ενός πολίτη ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετού πολίτη, ο/η οποίος/α διέμενε και εργαζόταν στο ΗΒ, και είστε ακόμη στο εκπαιδευτικό σύστημα – ή αν είστε ο βασικός φροντιστής του εν λόγω τέκνου

Τηλεφωνήστε στο EU Settlement Resolution Centre για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση. Θα σας κάνουν μερικές ερωτήσεις τηλεφωνικώς πριν σας σταλεί το έντυπο της αίτησης.

Χρεώσεις

Η υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Αν έχετε καταβάλει κάποιο ποσό κατά την αίτηση στο Πρόγραμμα εγκατάστασης, θα σας επιστραφεί.

Βοήθεια για την αίτησή σας

Μπορείτε να λάβετε βοήθεια σχετικά με την αίτησή σας τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι διαφορετικός αν ανήκετε σε κάποιον τοπικό δήμο ή άλλον φορέα που βοηθά πολίτες στη διαδικασία αιτήσεων.

Αν βρίσκεστε εντός του Ηνωμένου Βασιλείου

Τηλέφωνο: 0300 123 7379

Δευτέρα με Παρασκευή (εκτός αργιών), 8 π.μ. έως 8 μ.μ.

Σάββατο και Κυριακή, 9:30π.μ. έως 4:30 μ.μ.

Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις κλήσεων

Αν βρίσκεστε εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου

Τηλέφωνο: +44 (0)203 080 0010

Δευτέρα με Παρασκευή (εκτός αργιών), 8 π.μ. έως 8 μ.μ.

Σάββατο και Κυριακή, 9:30 π.μ. έως 4:30 μ.μ.

Αν ανήκετε σε κάποιον τοπικό δήμο ή άλλον οργανισμό που βοηθά πολίτες στη διαδικασία αιτήσεων

Τηλέφωνο: 0300 790 0566

Δευτέρα με Παρασκευή (εκτός αργιών), 8 π.μ. έως 8 μ.μ.

Σάββατο και Κυριακή, 9:30π.μ. έως 4:30 μ.μ.

Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις κλήσεων

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας του Προγράμματος εγκατάστασης για να λάβετε βοήθεια μέσω διαδικτύου.

Μπορείτε να ζητήσετε οδηγίες τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως, αν χρειάζεστε βοήθεια κατά την ηλεκτρονική διαδικασία.

Αν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας

Ενδέχεται να μπορείτε να υποβάλετε αίτηση:

 • αν είστε μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας
 • αν είστε μέλος της οικογένειας ενός Βρετανού πολίτη και διαμένατε εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, σε χώρα του ΕΟΧ, μαζί με τον εν λόγω Βρετανό πολίτη
 • αν είστε μέλος της οικογένειας ενός Βρετανού πολίτη ο οποίος διαθέτει και υπηκοότητα χώρας της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας και διέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας πριν λάβει αγγλική υπηκοότητα
 • αν ήσασταν μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας με τόπο διαμονής το Ηνωμένο Βασίλειο
 • αν είστε ο βασικός φροντιστής ενός Βρετανού πολίτη ή ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας
 • αν είστε τέκνο ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που διέμενε και εργαζόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή ο βασικός φροντιστής του εν λόγω τέκνου

Στον ΕΟΧ περιλαμβάνονται οι χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία.

Αν είστε μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αν έχετε σχέση με κάποιον πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας ως σύζυγος, σύντροφος κατόπιν συμφώνου συμβίωσης ή σύντροφος χωρίς να έχει προηγηθεί γάμος.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση αν έχετε σχέση με κάποιον πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, το/τη σύζυγο ή το/τη σύντροφο αυτού κατόπιν συμφώνου συμβίωσης ως:

 • τέκνο, εγγόνι ή δισέγγονο κάτω των 21 ετών
 • εξαρτώμενο τέκνο άνω των 21 ετών
 • εξαρτώμενος γονέας, πρόγονος δεύτερης ή τρίτης γενιάς
 • εξαρτώμενος συγγενής

Το μέλος της οικογένειάς σας που είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας θα πρέπει, συνήθως, να υποβάλει επίσης αίτηση.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αν είστε μέλος της οικογένειας Ιρλανδού πολίτη, αν και το εν λόγω άτομο δεν χρειάζεται να υποβάλει αίτηση.

Αν είστε επιλέξιμοι επειδή είστε μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Αν το μέλος της οικογένειάς σας είναι Βρετανός πολίτης (αιτήσεις Surinder Singh)

Ενδέχεται να είστε επιλέξιμοι αν ζούσατε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ, (ή στην Ελβετία) με το εν λόγω μέλος της οικογένειάς σας και:

 • έχετε παντρευτεί ή έχετε υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με το εν λόγω άτομο
 • είστε κάτω των 21 ετών και είστε τέκνο ή εγγόνι του εν λόγω ατόμου
 • είστε 21 ετών και άνω και είστε εξαρτώμενο τέκνο ή εγγόνι του εν λόγω ατόμου
 • είστε συντηρούμενος γονέας ή πρόγονος του εν λόγω ατόμου

Η χώρα στην οποία διαμένατε μαζί θα πρέπει να ήταν ο κύριος τόπος διαμονής σας. Το μέλος της οικογένειάς σας που είναι Βρετανός πολίτης, θα πρέπει επίσης να εργαζόταν, να σπούδαζε ή να ήταν οικονομικά αυτοσυντηρούμενος/η στην χώρα αυτή για το χρονικό διάστημα που ήταν εκεί.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διαδικτυακή υπηρεσία για να υποβάλετε την αίτηση αν η επιλεξιμότητά σας κατοχυρώνεται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να τηλεφωνήσετε στο EU Settlement Resolution Centre για να μάθετε πώς θα υποβάλετε αίτηση. Θα σας κάνουν μερικές ερωτήσεις τηλεφωνικώς πριν σας σταλεί το έντυπο της αίτησης.

Αν ήσασταν μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας με τόπο διαμονής το Ηνωμένο Βασίλειο

Ενδέχεται να έχετε δικαίωμα υποβολής αίτησης αν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας διέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό ονομάζεται «διατηρούμενο δικαίωμα διαμονής».

Αν είστε επιλέξιμοι επειδή έχετε διατηρούμενο δικαίωμα διαμονής, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή υπηρεσία.

Αν σπουδάζετε στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αν σπουδάζετε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • είστε τέκνο ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που έχει εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο ή έχει αποβιώσει
 • ένας από τους γονείς σας είναι σύζυγος ή σύντροφος κατόπιν συμφώνου συμβίωσης ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που έχει εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο ή έχει αποβιώσει
 • ένας από τους γονείς σας υπήρξε στο παρελθόν σύζυγος ή σύντροφος κατόπιν συμφώνου συμβίωσης ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που έχει εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο ή έχει αποβιώσει

Αν είστε επιλέξιμοι με έναν από τους παραπάνω τρόπους, ο γονέας σας είναι και εκείνος επιλέξιμος, αρκεί να έχει την κηδεμονία σας.

Αν το μέλος της οικογένειάς σας έχει αποβιώσει

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση αν το μέλος της οικογένειάς σας έχει αποβιώσει και εσείς διαμένατε συνεχόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως μέλος της εν λόγω οικογένειας, για τουλάχιστον ένα έτος ακριβώς μετά το θάνατο του ατόμου αυτού.

Αν ήσασταν σε καθεστώς γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση αν ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσής σας με κάποιον πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας τερματίστηκε με διαζύγιο, ακύρωση ή λύση, εφόσον διαμένατε στο Ηνωμένο Βασίλειο τη στιγμή της λύσης.

Πρέπει επίσης να ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης διήρκησε για τουλάχιστον 3 έτη και το ζευγάρι διέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τουλάχιστον ένα έτος κατά τη διάρκεια του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης
 • έχετε την κηδεμονία τέκνου ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας
 • έχετε λάβει το δικαίωμα μέριμνας στο Ηνωμένο Βασίλειο για κάποιο τέκνο ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας – το τέκνο αυτό πρέπει να είναι κάτω των 18 ετών
 • έχετε το δικαίωμα διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο επειδή ήσασταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

Αν είστε ο «βασικός φροντιστής» ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας

Ενδέχεται να έχετε δικαίωμα υποβολής αίτησης αν είστε ο βασικός φροντιστής ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τυχόν εξαρτώμενα τέκνα σας ενδέχεται να είναι επίσης επιλέξιμα για υποβολή αίτησης.

Για να είστε ο βασικός φροντιστής ενός ατόμου πρέπει να ισχύουν και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

 • πρέπει να είστε υπεύθυνοι για την καθημερινή τους φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση, την υγεία και την οικονομική τους διαχείριση
 • πρέπει να είστε μέλος της οικογένειας του ή νόμιμος κηδεμόνας του

Μπορεί να μοιράζεστε αυτές τις υποχρεώσεις με κάποιο άλλο πρόσωπο.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διαδικτυακή υπηρεσία για να υποβάλετε την αίτηση αν η επιλεξιμότητά σας κατοχυρώνεται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να τηλεφωνήσετε στο EU Settlement Resolution Centre για να μάθετε πώς θα υποβάλετε αίτηση. Θα σας κάνουν μερικές ερωτήσεις τηλεφωνικώς πριν σας σταλεί το έντυπο της αίτησης.

Αν είστε ο βασικός φροντιστής ενός ενήλικα

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αν είστε ο βασικός φροντιστής ενός εξαρτώμενου ενήλικα που είναι Βρετανός πολίτης.

Αν είστε βασικός φροντιστής ενός παιδιού

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αν είστε ο βασικός φροντιστής ενός παιδιού που είναι Βρετανός πολίτης ή πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, και το εν λόγω παιδί είναι οικονομικά ανεξάρτητο.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση αν είστε ο βασικός φροντιστής ενός παιδιού που είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, και το εν λόγω παιδί:

 • σπουδάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • διαθέτει γονέα που είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, ο οποίος εργαζόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν το παιδί διέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • διαθέτει γονέα που είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, ο οποίος εργαζόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν το παιδί σπούδαζε στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • διαθέτει γονέα που είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, ο οποίος σταμάτησε να εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο

Τι χρειάζεστε για την υποβολή αίτησης

Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό στοιχείο της σχέσης σας με το εν λόγω μέλος της οικογένειάς σας που είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας – για παράδειγμα, πιστοποιητικό γεννήσεως, γάμου, σύμφωνο συμβίωσης ή κάρτα διαμονής. Μπορείτε να σαρώσετε και να υποβάλετε το αποδεικτικό αυτό μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης.

Αν υποβάλετε αίτηση πριν από το εν λόγω μέλος της οικογένειάς σας, θα πρέπει να καταθέσετε επίσης αποδεικτικό της ταυτότητας και της διαμονής του προσώπου αυτού.

Δεν χρειάζεται να καταθέσετε αποδεικτικά στοιχεία αν διαθέτετε έγκυρο «έγγραφο μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Αν δεν διαθέτετε βιομετρική κάρτα διαμονής, θα σας ζητηθεί να κλείσετε ραντεβού σε ένα σημείο εξυπηρέτησης των UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS) για να παράσχετε τα βιομετρικά σας στοιχεία (τα δακτυλικά σας αποτυπώματα και μια φωτογραφία, ή μια φωτογραφία αν είστε κάτω των 5) κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Όταν χρειάζεται να παράσχετε επιπλέον στοιχεία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να παράσχετε τα ίδια έγγραφα που θα παρείχατε για την αίτηση μιας κάρτας διαμονής.

Δείτε ποια έγγραφα θα παρείχατε για την αίτηση μιας κάρτας διαμονής:

Χρόνος υποβολής αίτησης

Το Πρόγραμμα εγκατάστασης πολιτών ΕΕ είναι ανοιχτό. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 30 Ιουνίου 2021, με εξαίρεση λίγες περιπτώσεις.

Η απόφαση πιθανότατα θα βγει πιο γρήγορα αν υποβάλετε αίτηση ταυτόχρονα ή μετά την αίτηση του μέλους της οικογένειάς σας.

Το μέλος της οικογένειάς σας θα λάβει έναν αριθμό αίτησης όταν υποβάλει την αίτησή του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό για να «συνδέσετε» την αίτησή σας με τη δική του, έτσι ώστε οι αιτήσεις σας να εξεταστούν μαζί.

Αν είστε ο βασικός φροντιστής ενός Βρετανού πολίτη

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση από 1 Μαΐου 2019.

Αν είστε μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που έχει αποβιώσει

Ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) προτού συμπληρώσετε διαμονή 5 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το μέλος της οικογένειάς σας θα πρέπει να εργαζόταν ή να ήταν ελεύθερος επαγγελματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Νήσους της Μάγχης ή τη Νήσο του Μαν όταν απεβίωσε. Επιπλέον, εσείς θα πρέπει να ζούσατε με το πρόσωπο αυτό ακριβώς πριν το θάνατό του και να ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • το πρόσωπο αυτό διέμενε συνεχόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Νήσους της Μάγχης ή τη Νήσο του Μαν για τουλάχιστον 2 έτη πριν από το θάνατό του
 • ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας

Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό και είστε μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αν το Ηνωμένο Βασίλειο εξέλθει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία και εσείς δεν διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να έρθετε και να μείνετε με το μέλος της οικογένειάς σας μετά από την ημερομηνία αυτή, αν ισχύουν όλα τα παρακάτω:

 • αν το μέλος της οικογένειάς σας έχει καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) ή καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status)
 • αν η σχέση σας ξεκίνησε πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020
 • αν παραμένετε μέλος της άμεσης οικογένειας, για παράδειγμα σύζυγος, σύντροφος κατόπιν συμφώνου συμβίωσης, σύντροφος χωρίς να έχει προηγηθεί γάμος, εξαρτώμενο τέκνο ή εγγόνι, ή εξαρτώμενος γονέας ή πρόγονος δεύτερης γενιάς

Εάν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, η προθεσμία για να έλθετε στο ΗΒ για να διαμείνετε με το μέλος της οικογένειάς σας, λήγει την 29η Μαρτίου 2022.

Αν έχετε τίτλο μόνιμης διαμονής ή άδεια εισόδου ή παραμονής αορίστου χρόνου

Η διαδικασία υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα εγκατάστασης είναι διαφορετική αν έχετε τίτλο μόνιμης διαμονής ή άδεια εισόδου ή παραμονής αορίστου χρόνου.

Αν διαθέτετε έγκυρο «τίτλο μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο»

Αν διαθέτετε έγκυρο τίτλο μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα έχετε ένα από τα παρακάτω:

 • πιστοποιητικό μέσα στο μπλε βιβλιάριο «τεκμηρίωσης διαμονής» (ή ροζ αν είστε Ελβετός πολίτης)
 • πιστοποιητικό μέσα στο διαβατήριό σας
 • βιομετρική κάρτα διαμονής που θα επιβεβαιώνει τη μόνιμη διαμονή σας (μόνο αν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας)

Το έγγραφό σας δεν αποτελεί τίτλο μόνιμης διαμονής αν επάνω του αναγράφεται «registration certificate» (πιστοποιητικό εγγραφής).

Αν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, στον τίτλο μόνιμης διαμονής σας θα αναγράφεται «Document Certifying Permanent Residence» (Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής).

Αν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, στη βιομετρική κάρτα διαμονής σας θα αναγράφεται «Permanent Residence Status» (Καθεστώς μόνιμης διαμονής).

Στον ΕΟΧ περιλαμβάνονται οι χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία.

Τι πρέπει να κάνετε

Για να συνεχίσετε να ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 30 Ιουνίου 2021, πρέπει να κάνετε ένα από τα παρακάτω:

 • να υποβάλετε αίτηση στο Πρόγραμμα εγκατάστασης – δεν θα χρειαστεί να αποδείξετε ότι έχετε συμπληρώσει 5 έτη συνεχούς διαμονής
 • να υποβάλετε αίτηση για υπηκοότητα Πριν από τις 30 Ιουνίου 2021 (ή τις 31 Δεκεμβρίου 2020 αν το Ηνωμένο Βασίλειο εξέλθει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία)

Αν διαθέτετε άδεια παραμονής ή εισόδου αορίστου χρόνου

Η άδεια εισόδου ή παραμονής αορίστου χρόνου (ΑΠΑΧ) είναι είδη καθεστώτος για μετανάστες.

Συνήθως θα έχετε κάνει αίτηση για άδεια εισόδου ή παραμονής αορίστου χρόνου.

Θα έχετε μια σφραγίδα στο διαβατήριό σας ή κάποια επιστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μπορεί επίσης να έχετε μια θεώρηση (ένα αυτοκόλλητο) ή μια βιομετρική άδεια διαμονής.

Μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να υποβάλετε αίτηση στο Πρόγραμμα εγκατάστασης, αν διαθέτετε άδεια εισόδου ή παραμονής αορίστου χρόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, αν επιλέξετε να υποβάλετε αίτηση (και πληροίτε όλες τις άλλες προϋποθέσεις), θα λάβετε «άδεια παραμονής αορίστου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος εγκατάστασης» – δηλαδή, το καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status).

Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε δικαίωμα να διαμείνετε έως και 5 συνεχή έτη εκτός του ΗΒ χωρίς να χάσετε το καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (αντί 2 έτη όπως ισχύει με την άδεια εισόδου ή παραμονής αορίστου χρόνου που έχετε τώρα).

Εάν είστε Ελβετός πολίτης, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε να διαμένετε εκτός του ΗΒ για 4 συνεχή έτη χωρίς να χάσετε το καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου.

Δεν θα χρειαστεί να αποδείξετε ότι έχετε συμπληρώσει 5 έτη συνεχούς διαμονής.

Αν μετακομίσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ένταξή του στην ΕΕ, στη 1 Ιανουαρίου 1973

Μπορεί να έχετε λάβει ΑΠΑΧ αυτόματα αν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που διέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το 1973. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο Πρόγραμμα εγκατάστασης για να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 30 Ιουνίου 2021.

Αν δεν διαθέτετε κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί το καθεστώς ΑΠΑΧ, μπορείτε να κάνετε ένα από τα παρακάτω:

Αν είστε από τη Μάλτα ή την Κύπρο, μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση αγγλικής υπηκοότητας μέσω του προγράμματος Windrush.

Οι αιτήσεις για τα δύο προγράμματα είναι δωρεάν.

Αν υποβάλετε αίτηση για το παιδί σας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) ή καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) για το παιδί σας αν το παιδί σας είναι κάτω των 21 ετών και ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας
 • δεν είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, αλλά εσείς – ή ο/η σύζυγός σας ή σύντροφος κατόπιν συμφώνου συμβίωσης είναι

Στον ΕΟΧ περιλαμβάνονται οι χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία.

Το παιδί σας μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση αυτοπροσώπως.

Αν έχετε υποβάλει αίτηση για το Πρόγραμμα εγκατάστασης πολιτών ΕΕ

Θα μπορείτε να συνδέσετε την αίτηση του παιδιού σας με τη δική σας χρησιμοποιώντας τον αριθμό της αίτησης που λάβατε όταν υποβάλατε την αίτησή σας.

Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή της αίτησής σας – δεν χρειάζεται να περιμένετε να ληφθεί η απόφαση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας διεύθυνση email στην αίτηση αν το παιδί σας δεν διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αν η αίτησή σας είναι επιτυχής, το παιδί σας θα αποκτήσει το ίδιο καθεστώς με εσάς.

Θα πρέπει να κάνετε τη διαδικασία αυτή για κάθε παιδί που θέλετε να υποβάλει αίτηση.

Τι αποδεικτικά στοιχεία χρειάζεστε

Θα πρέπει να καταθέσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο της σχέσης σας με το παιδί σας κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Δεν θα χρειαστεί να καταθέσετε αποδεικτικά στοιχεία διαμονής του παιδιού σας στο Ηνωμένο Βασίλειο με την αίτησή του. Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών ενδέχεται να σας ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία διαμονής προτού λάβει μια απόφαση

Αν δεν έχετε υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα εγκατάστασης

Αν είστε επιλέξιμοι για το πρόγραμμα, ίσως είναι ευκολότερο να υποβάλετε την αίτησή σας πριν από την αίτηση του παιδιού σας.

Διαφορετικά, θα χρειαστεί να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι το παιδί σας έχει συμπληρώσει 5ετή συνεχή διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο για να είναι επιλέξιμο για καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) – ή το παιδί σας θα πρέπει να παράσχει τα στοιχεία αυτά αν υποβάλει αίτηση μόνο του.

Αν το παιδί δεν έχει ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια συνεχόμενη περίοδο 5 ετών, το παιδί ενδέχεται να είναι επιλέξιμο για καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status).

Αν δεν είστε επιλέξιμοι για το πρόγραμμα αλλά το παιδί σας είναι επιλέξιμο, επειδή, για παράδειγμα, διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ εσείς όχι, μπορείτε και πάλι να υποβάλετε αίτηση εκ μέρους του. Θα πρέπει να παράσχετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για τη διαμονή του παιδιού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν είστε Ιρλανδός πολίτης

Δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για να αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) ή καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) αν είστε Ιρλανδός πολίτης.

Ωστόσο, αν είστε Ιρλανδός πολίτης και το παιδί σας δεν είναι Βρετανός πολίτης, θα είναι επιλέξιμο για ένα από τα παρακάτω:

 • το ίδιο καθεστώς το οποίο θα αποκτούσατε εσείς με βάση το χρονικό διάστημα διαμονής σας στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) ή καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status), με βάση τη δική του κατάσταση διαμονής

Αν σταματήσετε να εργάζεστε ή ξεκινήσετε να εργάζεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε να αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) με λιγότερα από 5 χρόνια συνεχούς διαμονής.

Αν πρέπει να σταματήσετε να εργάζεστε

Αν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, ενδέχεται να μπορείτε να αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) αν πρέπει να σταματήσετε να εργάζεστε ή να είστε ελεύθερος επαγγελματίας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας (κατάσταση γνωστή ως «μόνιμη ανικανότητα»).

Στον ΕΟΧ περιλαμβάνονται οι χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία.

Ενδέχεται να μπορείτε να αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) αν ισχύει κάτι από τα παρακάτω:

 • αν έχετε ζήσει συνεχόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα 2 αμέσως προηγούμενα έτη
 • αν η μόνιμη ανικανότητα ήταν αποτέλεσμα εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας που σας παραχωρεί το δικαίωμα σύνταξης από φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) αν έχετε παντρευτεί ή έχετε υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με Βρετανό πολίτη.

Αν είστε μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας τη στιγμή που το εν λόγω άτομο σταμάτησε να εργάζεται, ενδέχεται επίσης να είστε επιλέξιμοι για καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status).

Αν φτάσετε την ηλικία κρατικής συνταξιοδότησης ή συνταξιοδοτηθείτε πρόωρα

Αν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, ενδέχεται να μπορείτε να αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) αν φτάσετε την ηλικία κρατικής συνταξιοδότησης ή συνταξιοδοτηθείτε πρόωρα.

Αν είστε μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας τη στιγμή που το εν λόγω άτομο φτάσει την ηλικία κρατικής συνταξιοδότησης ή συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, ενδέχεται επίσης να είστε επιλέξιμοι για καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status).

Αν φτάσετε την ηλικία κρατικής συνταξιοδότησης

Αν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, μπορείτε να αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) αν σταματήσατε να εργάζεστε όταν φτάσατε την ηλικία κρατικής συνταξιοδότησης και ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • έχετε εργαστεί συνεχόμενα ή ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας για 1 έτος και έχετε ζήσει συνεχόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο για 3 έτη
 • ο/η σύζυγος ή σύντροφός σας κατόπιν συμφώνου συμβίωσης έχει βρετανική υπηκοότητα

Αν συνταξιοδοτηθείτε πρόωρα

Αν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, μπορείτε να αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) αν συνταξιοδοτηθείτε πρόωρα και ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • έχετε εργαστεί συνεχόμενα (για κάποιον εργοδότη πλην του εαυτού σας) για 1 έτος και έχετε ζήσει συνεχόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο για 3 έτη
 • ο/η σύζυγος ή σύντροφός σας κατόπιν συμφώνου συμβίωσης έχει βρετανική υπηκοότητα

Αν ξεκινήσετε να εργάζεστε ή γίνετε ελεύθερος επαγγελματίας σε άλλη χώρα της ΕΕ

Αν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, μπορείτε να αποκτήσετε καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) αν ξεκινήσετε να εργάζεστε ή γίνετε ελεύθερος επαγγελματίας σε άλλη χώρα της ΕΕ και ισχύουν και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

 • έχετε ζήσει και εργαστεί ή ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχόμενα για 3 έτη
 • επιστρέφετε συνήθως στην κατοικία σας στο Ηνωμένο Βασίλειο μία φορά την εβδομάδα

Αν είστε μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας τη στιγμή που το εν λόγω άτομο ξεκινήσει να εργάζεται ή γίνει ελεύθερος επαγγελματίας σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενδέχεται επίσης να είστε επιλέξιμοι για καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status).

Μετά την υποβολή της αίτησής σας

Εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής, θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία επιστολή η οποία θα βεβαιώνει το καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) ή καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status) που θα έχετε αποκτήσει.

Προβολή και απόδειξη του καθεστώτος σας

Εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής, το Home Office θα σας στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έναν σύνδεσμο που θα σας παραπέμπει σε μια διαδικτυακή υπηρεσία όπου θα μπορείτε να εμφανίσετε και να αποδείξετε το καθεστώς σας.

Η επιστολή που θα λάβετε από το Home Office και η οποία θα βεβαιώνει το καθεστώς σας, θα περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο που θα σας παραπέμπει σε μία διαδικτυακή υπηρεσία. Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν την υπηρεσία για να προβάλλετε και να αποδεικνύετε το καθεστώς σας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιστολή για να αποδείξετε το καθεστώς σας.

Δεν θα λάβετε κάποιο έντυπο έγγραφο, εκτός αν ισχύουν και οι δύο ακόλουθες περιπτώσεις:

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να προβάλετε και να αποδείξετε το καθεστώς σας

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα εξακολουθείτε να μπορείτε αποδείξετε τα δικαιώματά σας στο ΗΒ χρησιμοποιώντας το διαβατήριό σας ή το δελτίο εθνικής σας ταυτότητας (εφόσον είστε πολίτης ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετός πολίτης) ή χρησιμοποιώντας το βιομετρικό έγγραφο διαμονής σας.

Ενημέρωση των στοιχείων σας

Πρέπει να διατηρείτε τα στοιχεία σας ενημερωμένα, αν, για παράδειγμα, εκδώσετε νέο διαβατήριο.

Υποβολή αίτησης υπηκοότητας

Συνήθως μπορείτε να υποβάλετε αίτηση υπηκοότητας 12 μήνες μετά την απόκτηση του καθεστώτος εγκατεστημένου προσώπου (settled status).

Αν χρεωθήκατε κατά την αίτησή σας

Αν έχετε καταβάλει κάποιο ποσό κατά την αίτηση στο Πρόγραμμα εγκατάστασης, θα σας επιστραφεί.

Αν το Υπουργείο Εσωτερικών εντοπίσει κάποιο λάθος στην αίτησή σας

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα επικοινωνήσει μαζί σας προτού λάβει κάποια απόφαση σχετικά με την αίτησή σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να διορθώσετε το λάθος.

Θα σας ενημερώσει επίσης σχετικά με το εάν χρειάζεται να παράσχετε επιπλέον στοιχεία προτού ληφθεί μια απόφαση.

Αν η αίτησή σας είναι ανεπιτυχής

Ενδέχεται να μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διοικητικής αναθεώρησης της απόφασης.

Προς το παρόν δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση στην απόφαση.

Μπορείτε να καταθέσετε εκ νέου την αίτηση ανά πάσα στιγμή έως τις 30 Ιουνίου 2021, ή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 αν το Ηνωμένο Βασίλειο εξέλθει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Αν έχετε ήδη εκκρεμή αίτηση μετανάστευσης

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εκκρεμής αίτηση μετανάστευσης δεν θα εξεταστεί αν υποβάλετε αίτηση στο Πρόγραμμα εγκατάστασης. Θα λάβετε αποζημίωση για την αίτηση που βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Επικοινωνήστε με το φορέα UK Visas and Immigration (UKVI) για να μάθετε πώς θα επηρεαστεί η εκκρεμής αίτηση μετανάστευσης που έχετε υποβάλει.