Η κυβέρνηση της Βρετανίας επεκτείνει το πακέτο στήριξης για τις startups που επηρεάζονται από την πανδημία, ώστε να συμπεριλάβει επιχειρήσεις των οποίων οι μητρικές εδρεύουν στο εξωτερικό.

Το λεγόμενο Future Fund δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών τον Απρίλιο για να παρέχει στήριξη σε μη κερδοφόρες εταιρείες τεχνολογίας που δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλα προγράμματα χρηματοδότησης.

Το Future Fund θα ωφελήσει τώρα και εταιρείες που έχουν μετακινήσει τη μητρική τους ώστε να προσελκύσουν επενδυτές από τις ΗΠΑ ή για να επωφεληθούν από τα λεγόμενα προγράμματα επιτάχυνσης. Οι επιταχυντές όπως το Y Combinator, που εδρεύουν στις ΗΠΑ, ζητούν από τις εταιρείες να ιδρύσουν μια οντότητα εκεί προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθοδήγηση και δίκτυα ειδικών.

Οι υποψήφιοι του Future Fund θα πρέπει ακόμη να αποδείξουν ότι τουλάχιστον το ήμισυ του προσωπικού τους είναι εγκατεστημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι πραγματοποιούν τουλάχιστον το 50% των εσόδων τους από τις πωλήσεις εκεί.

«Αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι οι νεοσύστατες εταιρείες που έχουν προσπαθήσει να είναι οι καλύτερες και έχουν εκμεταλλευτεί ευκαιρίες για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από το κορυφαίο παγκόσμιο Future Fund», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Rishi SUnak.

Οι αλλαγές έρχονται εν μέσω μιας αύξησης στη ζήτηση για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα δει την κυβέρνηση να αναλαμβάνει μερίδια στις βρετανικές νεοσύστατες επιχειρήσεις που αγωνίζονται να εξοφλήσουν δάνεια λόγω της κρίσης.