“Συνάντηση Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού με την πρέσβη της Πορτογαλίας στην Αθήνα”

Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη, επισκέφθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν αιτήματός της, η πρέσβης της Πορτογαλίας στη χώρα μας, κα Helena Paiva. Αντικείμενο συζήτησης οι δυνατότητες συνεργασίας της Ελλάδας με την Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., οι προοπτικές ανάπτυξης των διμερών πολιτιστικών σχέσεων και η προώθηση δράσεων Δημόσιας Διπλωματίας και συναφών συνεργειών.

Ο κ. Χρυσουλάκης υπογράμμισε τις παραδοσιακά ιδιαίτερα στενές σχέσεις της χώρας μας με την Πορτογαλία και την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών φιλίας και συνεργασίας βασισμένων σε κοινές αξίες, όπως η προσήλωση στη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και το Διεθνές Δίκαιο, ενώ η πρέσβης της Πορτογαλίας αναφέρθηκε από την πλευρά της στο θετικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα της για την Ελλάδα και στη σημασία που αποδίδεται στις αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού. Παράλληλα, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της για τη συμμετοχή του κ. Χρυσουλάκη στην εναρκτήρια τελετή για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ε.Ε. από τη χώρα της, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης από την εδώ Πορτογαλική Πρεσβεία, στις 28 Ιανουαρίου. Ο κ. Χρυσουλάκης συνεχάρη την κα Paiva για την ανάληψη της Προεδρίας και επεσήμανε τη σημασία της χρονικής περιόδου, κατά την οποία αναλαμβάνει τα ηνία της Προεδρίας η Πορτογαλία, και τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, λόγω της πανδημίας. Εξέφρασε δε, την αμέριστη υποστήριξη και την ετοιμότητα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού για στενή συνεργασία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Περαιτέρω, ο κ. Χρυσουλάκης επεσήμανε τη σημασία που αποδίδει στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, μέσω της προώθησης δράσεων Δημόσιας Διπλωματίας και κοινών δραστηριοτήτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που αφ’ ενός προάγουν την εικόνα της χώρας μας στην κοινή γνώμη του Πορτογαλίας, και αφ’ ετέρου συμβάλλουν στην προώθηση της σύγχρονης εικόνας της φίλης χώρας στην Ελλάδα. Ως κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη των εν λόγω πρωτοβουλιών, προέβαλε τον εορτασμό, κατά το τρέχον έτος, της επετείου 200 χρόνων από την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Οι επετειακές εκδηλώσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την προώθηση στην Πορτογαλία, μέσω της εδώ Πορτογαλικής Πρεσβείας, αλλά και του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας της χώρας μας στη Λισσαβώνα, κατάλληλου ψηφιακού υλικού που έχει συγκεντρώσει η Γενική Γραμματεία για την προβολή συναυλιών, μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων, εκθέσεων έργων και κειμηλίων του αγώνα του 1821. Παράλληλα, ο κ. Χρυσουλάκης έκανε ιδιαίτερη μνεία στα κοινά πολιτιστικά στοιχεία των δύο θαλασσινών λαών και της μουσικής τους παράδοσης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, μέσω της πραγματοποίησης κοινών εκδηλώσεων προβολής παραδοσιακής μουσικής και χορού σε μεικτά σχήματα (π.χ. fados με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς). Η πρέσβης της Πορτογαλίας συμφώνησε ενθέρμως για την αξιοποίηση του εν λόγω υλικού και την επικοινωνιακή προβολή του, μέσω των διαθέσιμων κοινωνικών δικτύων και των μέσων επικοινωνιακής προβολής της Πορτογαλικής Πρεσβείας αλλά και των λοιπών Πρεσβειών των κ-μ της Ε.Ε. στη χώρα μας, επισημαίνοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των εδώ Πρεσβειών των κ-μ της Ε.Ε. να συμμετάσχουν, ως σύνολο, στις επετειακές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού. Πρότεινε μάλιστα την ιδέα να απευθυνθεί στους ομολόγους της των εδώ Πρεσβειών της Ε.Ε., προκειμένου να συγκεντρώσουν αναφορές για την Ελλάδα από εθνικούς ποιητές και συγγραφείς των χωρών τους, με σκοπό την προβολή τους στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων.

Ο κ. Χρυσουλάκης συμφώνησε με την ανωτέρω πρόταση και επεσήμανε τη σημασία της κατάλληλης προώθησης του συμβολισμού της ευρωπαϊκής συμμετοχής στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου των 200 χρόνων από την ανεξαρτησία της Ελλάδας, μέσω των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας της χώρας μας και των επικοινωνιακών διαύλων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού.

Τέλος, η κα Paiva, αναφερόμενη στις δυνατότητες γενικότερης συνεργασίας σε θέματα Δημόσιας Διπλωματίας, πρότεινε την πραγματοποίηση κοινού ψηφιακού εορτασμού των Πρεσβειών των κ-μ της Ε.Ε. στη χώρα μας με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, στις ακόλουθες διεθνείς ημέρες:

-21 Φεβρουαρίου – Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας
-8 Μαρτίου – Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
-9 Μαΐου – Ημέρα της Ευρώπης