Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 21 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ελάχιστους εθνικούς μισθούς: μόνο η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία δεν έχουν.

Τον Ιανουάριο του 2021, δέκα κράτη μέλη, που βρίσκονται στα ανατολικά της ΕΕ, είχαν ελάχιστους μισθούς κάτω από 700 ευρώ το μήνα: Βουλγαρία (332 ευρώ), Ουγγαρία (442 ευρώ), Ρουμανία (458 ευρώ), Λετονία (500 ευρώ), Κροατία (563 ευρώ), Τσεχία (579 ευρώ), Εσθονία (584 ευρώ), Πολωνία (614 ευρώ), Σλοβακία (623 ευρώ) και Λιθουανία (642 ευρώ).

Σε πέντε άλλα κράτη μέλη, που βρίσκονται κυρίως στα νότια της ΕΕ, οι ελάχιστοι μισθοί κυμαίνονταν μεταξύ 700 ευρώ και λίγο πάνω από 1.100 ευρώ το μήνα: Ελλάδα (758 ευρώ), Πορτογαλία (776 ευρώ), Μάλτα (785 ευρώ), Σλοβενία (1024) και Ισπανία (1108).

Στα υπόλοιπα έξι κράτη μέλη, που όλα βρίσκονται στα δυτικά και βόρεια της ΕΕ, οι ελάχιστοι μισθοί ήταν πάνω από 1500 ευρώ το μήνα: Γαλλία (1555), Γερμανία (1614), Βέλγιο (1626), Ολλανδία (1685), Ιρλανδία (1724) και Λουξεμβούργο (2202).

Συγκριτικά, ο ομοσπονδιακός ελάχιστος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 1.024 τον Ιανουάριο του 2021. Στα 21 κράτη μέλη, ο υψηλότερος ελάχιστος μισθός στην ΕΕ ήταν 6,6 φορές υψηλότερος από τον χαμηλότερο.

Ωστόσο, οι ανισότητες στους ελάχιστους μισθούς στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σημαντικά μικρότερες όταν ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο επίπεδο των τιμών: όταν εκφράζονται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι ελάχιστοι μισθοί στα κράτη μέλη με χαμηλότερα επίπεδα τιμών γίνονται σχετικά υψηλότεροι και σχετικά χαμηλότεροι σε κράτη με υψηλότερα επίπεδα τιμών. Βάσει αυτού, οι ελάχιστοι μισθοί κυμαίνονταν από 623 ΜΑΔ ανά μήνα στη Βουλγαρία έως 1668 ΜΑΔ στο Λουξεμβούργο.