Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ο άνεμος και ο ήλιος, ξεπέρασαν τα ορυκτά καύσιμα ως οι κύριες πηγές ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική και βιοενέργεια – παρήγαγαν το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ των 27, ενώ τα ορυκτά καύσιμα παρήγαγαν το 34 τοις εκατό» σημειώνεται στη μελέτη.

Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ αυξήθηκε κατά 11% κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου, σύμφωνα με την Ember.

«Αυτό οφείλεται σε νέες αιολικές και ηλιακές εγκαταστάσεις και ευνοϊκές συνθήκες κατά τη διάρκεια μιας ήπιας, με ανέμους, έναρξης του έτους».

Η αιολική και η ηλιακή από μόνες τους έφτασαν στο 21% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση στη Δανία (64%), στην Ιρλανδία (49%) και στη Γερμανία (42%).

Τα ορυκτά καύσιμα, από την άλλη πλευρά, μειώθηκαν κατά 18 τοις εκατό, καθώς συμπιέστηκαν τόσο από την αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και από την πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 7% λόγω της πανδημίας.

Με πληροφορίες από france24