Μόνο το 14% του κοινού εκτιμά ότι θα κάνει διακοπές όπως κάθε χρόνο. Το 18% θεωρεί ότι θα κάνει διακοπές μεν, αλλά πιο περιορισμένα δε, κάτι που μπορεί να σημαίνει είτε μειωμένη δαπάνη, είτε αλλαγές στις συνήθειες των διακοπών (π.χ. επιλογή δωματίων αντί μονάδων).

Μόλις ένας στους τρεις θα κάνει διακοπές φέτος, ένας στους δύο καταναλωτές αγοράζει προϊόντα με βασικό κριτήριο τα χρήματα που δίνει, ενώ η τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού ατόμων και η απολύμανση των χώρων είναι τα βασικά ζητούμενα των καταναλωτών από τα καταστήματα.

Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της 2ης μελέτης καταγραφής των καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο μέσω εξαμηνιαίας έρευνας καταναλωτικού κλίματος την οποία πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Η έρευνα υλοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε χώρα την περίοδο 9-19 Ιουνίου 2020 μέσω Πανελλήνιας Έρευνας σε δείγμα 865 καταναλωτών. Καταγράφονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα και τάσεις σε σχέση με τις αγοραστικές συνήθειες του κοινού από την επίδραση της πανδημίας.

Ένας στους τρεις δεν θα πάει διακοπές

Καταρχάς, καταγράφονται οι εκτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τις διακοπές του 2020.

Μόνο το 14% του κοινού εκτιμά ότι θα κάνει διακοπές όπως κάθε χρόνο. Το 18% θεωρεί ότι θα κάνει διακοπές μεν, αλλά πιο περιορισμένα δε, κάτι που μπορεί να σημαίνει είτε μειωμένη δαπάνη, είτε αλλαγές στις συνήθειες των διακοπών (π.χ. επιλογή δωματίων αντί μονάδων).

Η πλειοψηφία, το 44% θεωρεί βέβαιο ότι δεν θα κάνει διακοπές το φετινό καλοκαίρι, ενώ υπάρχει και ένα 24% που δεν γνωρίζει τι θα κάνει και πιθανόν αναμένει τις εξελίξεις. Όσον αφορά στον χρόνο στον οποίο θεωρεί το κοινό ότι πιστεύει ότι θα μπορέσει να κάνει διακοπές, μόλις 1% εκτιμά τον Ιούνιο, 15% τον Ιούλιο, η πλειοψηφία με 30% τον Αύγουστο και 10% αργότερα μέσα στο 2020.

Δηλαδή, αθροιστικά το 55% θεωρεί ότι θα μπορούσε να κάνει διακοπές το 2020. Αντίθετα το 45% θεωρεί ότι θα μπορεί να κάνει διακοπές αργότερα. Το 24% το 2021 και το 21% το 2022 ή αργότερα. Τα παραπάνω ευρήματα καταγράφουν πολύ μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού που έχουν επηρεαστεί από την κρίση του COVID 19, είτε λόγω της ίδια της πανδημίας, είτε λόγω της οικονομικής επίδρασης της.