Μάργκαρετ Θάτσερ:

«Ο φιλοσοφικός λόγος για τον οποίο αντιτασσόμαστε στην κρατικοποίηση και υποστηρίζουμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ότι πιστεύουμε πως η οικονομική πρόοδος προέρχεται από την επινοητικότητα, την ικανότητα, την αποφασιστικότητα και το πρωτοπόρο πνεύμα ξεχωριστών ανδρών και γυναικών.

Αν δεν μπορούν να ασκήσουν αυτό το πνεύμα εδώ, θα φύγουν σε μια άλλη χώρα ελεύθερης επιχειρηματικότητας, η οποία θα προοδεύσει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι εμείς.

Οφείλουμε μάλιστα να ενθαρρύνουμε τις μικρές εταιρίες και επιχειρήσεις καθώς το εύρος της καινοτομίας που προέρχεται από αυτές είναι τεράστιο».