Μας ήρθε μια καταγγελία από πρώην υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας (τα στοιχεία του είναι κατατεθειμένα) για το υποκατάστημα της Εθνικής τράπεζας στην Πτολεμαιδα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την καταγγελία τουλάχιστον 3 υπάλληλοι βάζουν “χέρι” σε υπόλοιπα ανενεργών λογαριασμών που οι δικαιούχοι είτε έχουν αποβιώσει είτε δεν έχουν κάνει ανάληψη για καιρό.

Ο εισαγγελέας ακούει;