ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Λονδίνο, 27 Μαΐου 2020Α

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ(TRANSIT ATTESTATIONS)

Κατόπιν ενημέρωσης από τις Αρχές μας στις χώρες συνήθους διέλευσης κατά την αεροπορική μετάβαση από το Ην. Βασίλειο προς την Ελλάδα την περίοδο αυτή (Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία και Ουγγαρία), δεν είναι πλέον αναγκαία η χορήγηση βεβαιώσεων (Transit Attestations) για την πραγματοποίηση των εν λόγω ταξιδίων επαναπατρισμού. Κατά συνέπεια, θα σταματήσει η έκδοσή της.

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των εν λόγω διελεύσεων είναι:- η κατοχή έγκυρων και εν ισχύ ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα, προσωρινό ταξ/κό έγγραφο), και- η επίδειξη εισιτηρίων για το πλήρες δρομολόγιο έως τον τελικό προορισμό ταξιδιού (Ην. Βασίλειο – χώρα διέλευσης – Αθήνα/Ελλάδα), ούτως ώστε να προκύπτει η πρόθεση διέλευσης (transit) των ταξιδιωτών. Για πληρέστερη ενημέρωση των ταξιδιωτών, παρατίθενται ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες ανά χώρα διέλευσης και ηλεκτρονικές διευθύνσεις ελληνικών Αρχών:

ΓΑΛΛΙΑ Παρατίθεται ηλ. σύνδεσμος ενημερωτικής ανακοίνωσης Προξενικού Γραφείου Παρισίων για διελεύσεις μέσω Γαλλίας και σχετικά έντυπα Γαλλικών αρχών για διερχόμενους ταξιδιώτες:https://www.mfa.gr/france/presveia/news/anakoinose-gia-taxidiotes-pros-gallia.html Email.: gremb.par@mfa.gr , Website: https://www.mfa.gr/france

ΒΕΛΓΙΟ Συστήνεται στους διερχόμενους ταξιδιώτες (είτε αεροπορικώς, είτε μέσω Eurostar), για το διάστημα του χρόνου διέλευσης, να διαμένουν στα ξενοδοχεία εντός ή εγγύτερα του αερολιμένα Βρυξελλών (Zaventem), και σε περίπτωση ελέγχου να επιδεικνύουν το σύνολο των εισιτηρίων του δρομολογίου τους (Ην. Βασίλειο – Βέλγιο – Αθήνα). Email.: grcon.bru@mfa.gr Website: http://www.mfa.gr/belgium

ΕΛΒΕΤΙΑ Ενημερώνονται οι διερχόμενοι ταξιδιώτες ότι οι Ελβετικές αρχές δεν επιτρέπουν την έξοδο από το χώρο transit του αεροδρομίου, κατά την διάρκεια της διέλευσης τους. Email.: grcon.brn@mfa.gr Website: http://www.mfa.gr/bern

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Συνιστάται στους διερχόμενους ταξιδιώτες να μην εξέρχονται του χώρου transit του αεροδρομίου, κατά την διάρκεια της διέλευσης τους. Σε περίπτωση οδικής διέλευσης μέσω Ουγγαρίας, συστήνεται οι ταξιδιώτες να ακολουθούν τις οδηγίες του παρεχόμενου δρομολογίου διέλευσης από τις ουγγρικές αρχές (transport/transit corridors).

Email.: grcon.bud@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/budapest Βάσει των ανωτέρω, η Πρεσβεία θα διακόψει την έκδοση βεβαιώσεων διέλευσης από 30/5/2020. Για ειδικότερες περιπτώσεις και παροχή σχετικών διευκρινίσεων, παρακαλούμε όπως απευθύνετε σχετικό ερώτημα στην Πρεσβεία στην ηλ/κή διεύθυνση: frontdesk.lon@mfa.gr ή στην Ελληνική Πρεσβεία της χώρας διέλευσης στις ανωτέρω ηλ. διευθύνσεις.

EMBASSY OF GREECE LONDONLondon, 27th May 2020TERMINATION OF ISSUING TRANSIT ATTESTATIONS FOR TRAVELLERS TO GREECEVIA OTHER EUROPEAN COUNTRIES DESTINATIONS

Following latest information received from Greek Embassies in transit countries from the UK to Greece during this period (France, Belgium, Germany, Switzerland and Hungary), Transit Attestations issued by the Embassy are no longer necessary. The requirements for travellers in order to perform transit journeys to Greece via other European destinations are:- A valid travel document(s) (passport, or national identification card, or temporary travel document), and- A ticket(s) for the whole duration of the journey (UK-transit country-Athens/Greece), so that the transit nature of the stopover in the correspondence European countries is evident. The Embassy advises travellers in transit journeys not to exit the transit area of Airports during their stay-over and, if necessary and allowed to do so, to stay in a hotel inside or nearest to the Airport of transit. In light of the above, the Embassy will stop issuing transit attestations as of 30/5/2020. For particular cases you may address your enquiry to the Embassy email: frontdesk.lon@mfa.gr or your Embassy/Consular national authorities. Please consult also the relevant announcements of EU member states’ governments in the countries of your transit journey. Thank you.